Príruby

Príruby Typ/rozmery (mm)
Krkové DIN 26 31
PN 6 DN 15 - 500
Krkové DIN 26 33
PN 10 DN 100 - 1000
Krkové STN 13 1231 a 13 1160
PN 16 DIN 26 33
  DN 15 - 1000
Krkové STN 13 1233 a 13 1160
PN 40 DN 15 - 600
Ploché STN 13 1222 a 13 1160
PN 6 DN 10 - 200
Ploché DIN 25 76
PN 10 DN 100 - 1000
Ploché podľa STN 13 1224 a 13 1160
PN 16 DN 10 - 200

Ploché: točivé, privarovacie, zaslepovacie
Dodávame aj hliníkové príruby