Lemové krúžky podľa DIN 2642

Materiály podľa DIN: 1,4301; 1,4541; 1,4571

DN

rozmer

10,0 14,0 x 2,0
  17,2 x 1,6
      2,0
15,0 18,0 x 1,5
  20,0 x 2,0
  21,3 x 1,6
      2,0
20,0 23,0 x 1,5
  25,0 x 2,0
  26,9 x 1,6
      2,0
      2,6
25,0 28,0 x 1,5
  30,0 x 2,0
  33,7 x 1,6
      2,0
      2,6
      3,0
32,0 35,0 x 1,5
  36,0 x 2,0
  38,0 x 2,0
  42,4 x 1,6
      2,0
      2,6
40,0 43,0 x 1,5
  44,5 x 2,0
      2,6
  48,3 x 1,6
      2,0
      2,6
      3,0
50,0 53,0 x 1,5
  54,0 x 2,0
  57,0 x 2,0
      2,6
      3,0
  60,3 x 1,6
      2,0
      2,6
      3,0
      4,0
60,0 69,0 x 2,0
  70,0 x 2,0
  76,1 x 2,0
      2,6
      3,2
      4,0
80 83,0 x 1,5
  84,0 x 2,0
DN

rozmer

80,0 85,0 x 2,0
  88,9 x 2,0
  ds   2,6
      3,2
      4,0
100,0 104,0 x 2,0
  105,0 x 2,5
  106,0 x 3,0
  108,0 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
  114,0 x 2,0
      2,6
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
125,0 129,0 x 2,0
  130,0 x 2,5
  133,0 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
      5,0
  139,7 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
150,0 154,0 x 2,0
  155,0 x 2,5
  156,0 x 3,0
  159,0 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
      5,0
  168 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
200,0 204,0 x 2,0
  205,0 x 2,5
  206,0 x 3,0
  216,0 x 2,0
DN

rozmer

200,0 216,0 x 2,5
      3,0
      4,0
      5,0
  219,1 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
      7,0
      8,0
250,0 254,0 x 2,0
  255,0 x 2,5
  256,0 x 3,0
  267,0 x 2,5
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
  273,0 x 2,5
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
      7,0
      8,0
300,0 304,0 x 2,0
  305,0 x 2,5
  306,0 x 3,0
  308,0 x 4,0
  318,0 x 3,0
      4,0
      5,0
      6,0
      7,0
  323,9 x 2,0
      2,5
      3,0
      4,0
      5,0
      6,0
      7,0
      8,0
350,0 354,0 x 2,0
  355,0 x 2,5
  355,6 x 3,0
      4,0
      5,0