Technologické vlastnosti vybraných nehrdzavejúcich ocelí

Označenie ocelí Hlavné technologické vlastnosti (informatívne)
AISI DIN STN tvarovat. za studena zvariteľnosť korózna stálosť iné vlastnosti
Feritické ocele
409 1.4512 - ** ** * dobrá odolnosť proti oxidácií za tepla
430 1.4016 17040 * * * vynikajúca leštiteľnosť
430 Ti 1.4510 17041 ** ** ** prísada Ti zlepšuje zvariteľnosť
444 1.4521 - ** ** ** odolnosť proti jamkovej korózií
Austenitické ocele
301 1.4310 - ** ** ** určené na spevnenie za studena
301 L 1.4318 - ** *** ** zlepšenie vlastností po spevnení za studena
302 1.4310 - ** ** **  
303 1.4305 17243 *** ** *** dobrá obrobiteľnosť
304 1.4301 17240 **** *** ** dobrá ťažiteľnosť za studena
304 L 1.4306 17249 *** **** *** zaručený obsah CO <0.2. hlbokoťažnosť
321 1.4541 17248 ** **** *** Ti zlepšuje koróznu odolnosť
Austenitické ocele s molybdénom
316 1.4401 17346 ** *** ****  
316 L 1.4404 17349 *** **** ****  
316 L 1.4435 17349 *** **** **** akosť so zníženým obsahom C
316 Ti 1.4571 17348 ** **** **** akosť stabilizovaná Ti
Žiaruvzdorné ocele
308 1.4401 17251 * *** *** odolnosť do 950°C
 309 S 1.4404 - * *** *** odolnosť do 1050°C
310 S  1.4845 17255 * *** *** odolnosť do 1100°C
314 1.4841 17265 * *** *** odolnosť do 1150°C

*
podmienečne dosažiteľná
**
dobre dosažiteľná
***
veľmi dobre dosažiteľná
****
vynikajúco dosažiteľná