Chemické a mechanické vlastnosti vybraných nehrdzavejúcich ocelí

Označenie ocelí Chemické zloženie (stredné) Ostatné legujúce prvky Mechanické vlastnosti po valcovaní
Za tepla Za studena
AISI DIN STN C Mn Si Cr Ni Mo Rm Rp0.002 A% Rm Rp0.002 A%
Feritické ocele
409 1.4512 - 0.02 0.4 0.5 11.5 - - Ti>6 (C+N) <520 - >23 <530 >200 >23
 430 1.4016 17040 0.05 0.40 0.35 16.5 - - - <590 - >20 <590 >240 >20
430 Ti 1.4510 17041 0.02 0.40 0.35 16.5     Ti >0.2+4  (C+N) <520 - >25 <520 >240 >25
Austenitické ocele
301 1.4310 - 0.10 1.00 0.60 17.50 7.00 - - <875 - >45 <905 >280 >45
301 L 1.4318 - 0.025 -1.50 0.50 17.50 7.00 - N=0.15 - - - <850 >340 >45
303 1.4305 17.243 0.10 1.00 0.50 17.50 8.30 - - - - - - - -
304 1.4301 17240 0.05 1.40 0.50 17.50 8.30 - - <700 >230 >43 <720 >240 >43
304 1.4301 17240 0.04 1.40 0.50 17.50 9.00 - - <660 >230 >48 <680 >240 >48
304 1.4301 17240 0.04 1.00 0.50 18.5 8.5 - - <680 >230 >45 <690 >240 >45
304 L - 17249 0.025 1.50 0.50 17.50 9.00     <660 >220 >44 >670 >230 >44
304 L 1.4306 17249 <0.025 1.50 0.60 18.50 10.00 - - <640 >220 >44 <650 >230 >44
321 1.4541 17248 0.03 1.30 0.50 17.50 9.20 - Ti > 5(C+N) <680 >230 >42 <700 >240 >42
Austenitické ocele s molybdénom
316 1.4401 17346 0.05 1.50 0.50 17.00 10.50 2.00 - <680 - >43 >700 >240 >43
316 L 1.4404 17349 <0.03 1.50 0.50 17.50 11.50 2.00 - <660 - >43 <675 >240 >43
316 L 1.4435 17349 <0.03 1.50 0.50 17.00 12.50 2.50 - <660 - >43 <670 >240 >43
316 Ti 1.4571 17348 0.04 1.50 0.50 17.00 11.00 2.00 Ti > 5(C+N) <735 - >38 <765 >270 >37
Žiaruvzdorné ocele
308 1.4828 17251 0.04 1.70 2.00 20.00 12.00 - - <700 - >38 <730 - >37
309 S 1.4833 - 0.06 1.50 0.35 22.50 13.50 - - <700 - >37 <730 - >36
310 S 1.4845 - 0.05 1.70 0.50 25.00 20.00 - - <700 - >37 <730 - >36
314 1.4841 17265 0.1 1.70 2.50 25.00 20.00 - - - - - - - -

Rm
-
pevnosť ťahu (Mpa)
A%
-
ťažnosť
Rp0.002
-
medza sklzu
 
normy DIN a AISI sú z chemického hľadiska identické
u STN dochádza k prekrývaniu chemického zloženia