Hliník

Európska norma     ČSN     DIN  
AW 1050 Al 99,5 42 4005 Al 99,5 3,0255 Al 99,5
AW 1350 E-Al 99,5 42 4004 Al 99,5 E 3,0257 E-Al
AW 2007 AlCu4PbMgMn 42 4254 3,1645 AlCuMgPb
AW 2011 AlCu6BiPb 42 4254 AlCu4BiPb 3,1655 AlCuBiPb
AW 2015 AlCuMgSn
AW 2017 AlCu4MgSi 42 4201 AlCu4Mg 3,1325 AlCuMg1
AW 2024 AlCu4Mg1 42 4203 AlCu4Mg1 3,1355 AlCuMg2
AW 2030 AlCu4PbMg 42 4254 3,1645
AW 2111B AlCuSnBi
AW 5005 AlMg1 3,3315 AlMg1
AW 5083 AlMg4,5Mn0,7 42 4415 AlMg5 3,3547 AlMg4,5Mn
AW 5754 AlMg3 42 4413 AlMg3 3,3535 AlMg3
AW 6023 AlMgSiSnBi
AW 6060 AlMgSi 42 4401 AlMgSi 3,3206 AlMgSi0,5
AW 6063 AlMg0,7Si 3,3206 AlMgSi0,5
AW 6082 AlSi1MgMn 42 4400 AlMgSi1Mn 3,2315 AlMgSi1
AW 7022 AlZn5Mg3Cu 3,4345 AlZnMgCu0,5
AW 7075 AlZn5,5MgCu 3,4365 AlZnMgCu1,5

* tabuľka má informatívny charakter – prevody sú orientačné

Eloxovatelnosť Korózna odolnosť Zvariteľnosť Tryskové obrábanie Príklady použitia
AW 1050 1 1 2 5 A,E
AW 2007 (2030, 2011) 3-4 4-5 5 1 B,C
AW 2017 4 4,5 4-5 2 B,C,E
AW 5083 3 2-3 2-3 2 B,E
AW 5754 1 1 1 2-3 B,D,E
AW 6060 1 2 2 3 C,E,F
AW 6082 2-3 2 2 3-4 B,C,E,F
AW 7075 4-5 5 4-5 2-3 B,C,E,F

 

A – elektrotechnika D – stavba lodí
B – strojné súčasti vhodné k obrábaniu E – tvárnenie za tepla a za studena (kovania)
C – konštrukcia F – všeobecné použitie

* Známkovanie je ako v škole 1 = výborné… Technologicky eloxovateľné sú všetky zliatiny. So špeciálnymi postupmi je možné zvárať aj ťažko zvariteľné zliatiny